Pedigree
Pedigree* Dotyczy również fundacji lub stowarzyszeń prowadzących schroniska